Ιδιωτικού τομέα

Ακολουθεί η λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς ιδιωτικού τομέα.

Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΣΙΣ

Γιατροί Χωρίς Σύνορα | msf

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ)

Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.)

Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία | Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας(ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α)

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων

Ένωση Ασθενών Ελλάδας | ACF Partners

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ''ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ''

'Ερμής'' Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΑΤ – Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ.Κ.Ε)

Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία-Π.Ο.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο.

Σύλλογος ασθενών και φροντιστών ΠΑΡ.ΚΙΝ.Σ.Ο.Ν

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ ''Το Εργαστήρι''

"Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι( Συλλόγου Καρκινοπαθών

Εθελοντών Φίλων Ιατρών ""Κ.Ε.Φ.Ι."" Αθηνών)"

Rare Diseases Greece: EΝΩΣΗ ΣΠAΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

SOLIDARITY NOW